10.jūnijs, 2021. gads, Letgale

GRIBAS IZTEIKUMS

Tu piedzimsti dzīvs cilvēks vīrieša vai sievietes ķermenī. Ķermenī, kā traukā ir ieplūdis dzīvs gars, tava dvēsele, kas ir mūžīga un brīva. Piedzimstot vietās, ko pārvalda korporācijas, par ko ir kļuvušas gandrīz visas valstis, pret tavu gribu tev piešķir cietumnieka kodu, tu kļūsti par personu, pašam to nevēloties. Tiesības atzīt sevi par personu piemīt tikai cilvēkam, to nosaka Vispārējā cilvēktiesību deklarācija. Dzīvojam mēs laikos, kad cilvēka tiesības tiek rupji pārkāptas, jo visas valstis / korporācijas tevi par dzīvu cilvēku neuzskata. Tās uzskata tevi par savu īpašumu, uzspiežot tev savus līgumus un noteikumus, caur korporāciju likumiem, izglītību, visām valsts / korporāciju iestādēm liekot noticēt, ka tu esi persona, pilsonis. Bet tu esi dzīvs cilvēks, kam ir sava griba un vēlme būt brīvam. 

Viss sākās ar tavu gribu. Jorpojām pasaulē vislielākā vērtība ir tavai gribai. Caur tevi izpaužas dievišķā GRIBA un viņa nevar būt ignorēta arī šajā Matriksā, 3D realitātē, kurā atrodamies. Apzinies sevi kā dzīvu cilvēku un paud pasaulei savu gribu. Ka vēlies būt brīvs, ka tu pats spēj par sevi parūpēties, ka tev vairs nevajag aprūpētājus.

Ar šo gribas izteikumu, es apliecinu sevi par dzīvu cilvēku, kas apzinās sevi un uzņemās par sevi atbildību, atbrīvojot no šīm rūpēm ikvienu korporāciju, tai skaitā sabiedrību ar ierobežotu atbildību LATVIJAS REPUBLIKA. Savstarpēja vienošanās būs pamats jebkurai sadarbībai nākotnē, neviena korporācija vairs nevarēs piespiest ko darīt bez savstarpējas vienošanās. Veidošu savu autonomu teritoriju, EKOsistēmu, kas būs brīva no EGOsistēmas uzspiestajiem pakalpojumiem un līgumiem, kas būs pašpietiekama dzīvošanai un izaugsmei. Veidošu tādu mācīšanās un veseļošanās platformu, kas uz cilvēku skatīsies integrāli, kā dievišķu būtni dvēselē, sirdī, ķermenī un prātā. 
Es esmu vara

5.jūnijs, 2021. gads, Letgale 

Šodien ir diena, kad kāda daļa personu atdod savu balsi kādam, lai noņemtu no sevis atbildību un atzītu sevi par rīcībnespējīgu. Es to nedaru, tāpēc vēlos paust savu balsi un varas vēstījumu.

Vecajā pasaulē, kam vairāk naudas, tas varenāks. Taču joprojām dzīvi ir cilvēki, kurus nevar vairāk nopirkt. Ar naudu, baudu vai varu. Viņi stāv pāri šiem kārdinājumiem. Viņi apzinās sevi, viņi apzinās savu mūžību un tāpēc viņiem nav bail ne no sistēmas, ne nāves. Mēs pārstāsim iet uz iluzorām vēlēšanām, mēs paši pieņemsim lēmumus, mums vairs nevajadzēs starpniekus. Mēs izņemsim visus savus aktīvus un atteiksimies no visām lomām, vai tā būtu persona vai pilsonis.  Vienošanās būs pamats jebkurai sadarbībai. Neviens vairs nevarēs ko piespiest darīt bez savstarpējas vienošanās. Nevienam vairs nevarēs uzspiest kaut kādus noteikumus, ko pārvalda nauda. 

Nevienam vairs nav vara pār mani. Es esmu vara pats sev. Es atsaucu visus iepriekšējos līgumus, kas parakstīti ar maldu, krāpšanos. Es tiku maldināts, parakstot jebkuru “valstisku” dokumentu. Visas pases ir līgums ar korporatīvo valsti, kurā tu kļūsti par preci. Nav vairs valstu, ir tikai komercsabiedrības. Es vairs neesmu nevienā tādā veidojumā. Es esmu vara pats sev. Varas tiesības es nevienam vairāk nedeliģēšu un vara lemt par manu dzīvi paliks pie manis. Es esmu šīs zemes pamatiedzīvotājs, aborigēns, brīvs dzīvs vīrietis Tars Ramats. Es esmu cilvēks un ikvienam šajā pasaulē, tai skaitā valstīm ir jāievēro Cilvēka, Pamatiedzīvotāju un Dabiskās tiesības. Es varu pašnoteikties, tādas ir Cilvēka dabiskās tiesības un es pašnosakos. Es dzīvoju savā tēvu zemē un es esmu vara pats sev.

Publiskā oferte

Šī publiskā oferte tiek ievietota publiskā telpā, lai mazinātu cilvēktiesību pārkāpumus. Starp radītāju un cilvēku nav starpnieku. Nevienam uz Zemes nav augstākas varas pār cilvēku. Cilvēks ir patiesās varas turētājs. Vara pieder cilvēkiem. Ja kāds uzspiež savus noteikumus, pret manu brīvo gribu vēršas pret mani fiziski, juridiski, emocionāli vai psiholoģiski, tad subjekts automātiski stājas privāttiesiskās attiecībās ar mani, Taru Ramatu, un līgums skaitās pieņemts. Piedāvājums ir spēkā no 6. jūnija 2021. gadā. Līguma saistībām nav noilguma.


Gribas paušana Letgalē, 11.2021.

Ar šo gribas paziņojumu, es kā patiesais Latvijas varas turētājs, atlaižu visu tā saucamo valdību ar visām ministrijām un aģentūrām, ar visiem viņu SIA. Mēs, cilvēki,  esam patiesie varas turētāji šajā zemē, un nevis kalpi noteiks, kurus jūs atlaidīsiet, bet mēs noteiksim to, kurus atlaist vai kurus pieņemt. Es aicini pievienoties šai atlaišanai arī pārējos cilvēkus Latvijas teritorijā, kas apzinās savu varu, spēku un garu.

Ja tu būtu firmas īpašnieks (un tu tāds arī esi šai teritorijai), ko tu darītu ar šādu firmu vadītāju un viņa komandu, kas tā pārvalda uzņēmumu, ka tas bankrotē, sašķeļās, sanaidojās, nošpricējās un mirst savās sāpēs par to no kā žēl šķirties, pie kā vēl gribās pieturēties? Vai tu tādiem maksātu un atļautu vēl viņiem aizņemties naudu, lai glābtu savu pakaļu?

Atbilde šeit būtu tikai viena - atlaist! Bet darbinieki ir sacēlušies pret uzņēmuma patiesiem īpašniekiem - cilvēkiem. Terorizē, pazemo, soda, apsaukā, atņem cilvēka tiesības un visu beidzot vēlas visus izvakcinēt.

Vai tu vēl viņiem maksātu, ja būtu firmas īpašnieks? Tu viņus patriektu, kā tādus trakus suņus, kas alkst pēc tavas ciskas. Cilvēk, atgriezies prātā, atgriezies spēkā un garā. Apzinies, kas tu esi. Tu esi cilvēks, kas ir valdītājs šajā zemē kopā ar citiem cilvēkiem. Mēs varam vienoties par jaunu zemi, par Brīvzemi.