Informācija, kas ir pieejama šajā mājas lapā ir brīvi izplatāma, ar to var dalīties pēc saviem ieskatiem. Tai nav autortiesību, jo kā gan dievišķo, kas caur tevi nāk var privatizēt vai piesiet pie ķēdes. Mēs visi esam cilvēki ar medija spējām, kas gan uztver dievišķo informāciju, gan raida to tālāk.

Šeit tu vari atbalstīt ManaTaka darbību. Ja ar tevi rezonē tas par ko stāstam, ja atrodi vērtību tajā, ko darām, ja tev ir līdzekļi, kuros vēlies dalīties, tad došana var notikt. Dodot mēs ziedam. 

Atbalsti mūsu darbību veicot vienreizēju vai regulāru ziedojumu, izmantojot PayPal kontu:

zie-DOT

vai veic pārskaitījumu uz REVOLUT kontu, norādot maksājuma uzdevumā "Ziedojums ManaTaka":

Guntars Zvejnieks

LT69 3250 0120 6376 4958

BIC REVOLT21

0