ManaTaka koncepts īpašajā 2020. gadā tiks iedzīvināts dabā. Veidosies vieta, kurā mēs varēsim izdziedināt savas traumas, lai turpmāk varētu būt veseli cilvēki. Dzīvot veselīgā vidē, ēst veselīgu ēdienu, dzīvot veselīgās attiecībās, skolot sevi un bērnus integrāli, ņemot vērā ķermeņa, prāta, sirds un gara vajadzības. 

Miera Vietā tu piedzīvo Mieru. Laimes stāvoklis ir Miera stāvoklis. Tu esi mierā ar visu - ar sevi, ar pasauli, ar mirkli. Laiks apstājas kā bērnībā un tu vari būt jebkas šajā mirklī. Tevī atdzimst rotaļīgums, tevī atdzimst radošums. Tu kļūsti par Radītāju, apzinātu radītāju, kas piedzīvo pats sevi un pasauli. Caur šo visu atnāk apskaidrība, kas esi tu un kas ir pasaule. Iestājas miers un svētlaime. Iestājas KLĀTBŪTNE. 

MIERA VIETAS stāsti

Miera vieta

Brīva CILVĒKA stāsti

Citu pieredze Mieram

0
 .