GRIBAS IZTEIKUMS

Tu piedzimsti dzīvs cilvēks vīrieša vai sievietes ķermenī. Ķermenī, kā traukā ir ieplūdis dzīvs gars, tava dvēsele, kas ir mūžīga un brīva. Piedzimstot vietās, ko pārvalda korporācijas, par ko ir kļuvušas gandrīz visas valstis, pret tavu gribu tev piešķir cietumnieka kodu, tu kļūsti par personu, pašam to nevēloties. Tiesības atzīt sevi par personu piemīt tikai cilvēkam, to nosaka Vispārējā cilvēktiesību deklarācija. Dzīvojam mēs laikos, kad cilvēka tiesības tiek rupji pārkāptas, jo visas valstis / korporācijas tevi par dzīvu cilvēku neuzskata. Tās uzskata tevi par savu īpašumu, uzspiežot tev savus līgumus un noteikumus, caur korporāciju likumiem, izglītību, visām valsts / korporāciju iestādēm liekot noticēt, ka tu esi persona, pilsonis. Bet tu esi dzīvs cilvēks, kam ir sava griba un vēlme būt brīvam. 

Viss sākās ar tavu gribu. Jorpojām pasaulē vislielākā vērtība ir tavai gribai. Caur tevi izpaužas dievišķā GRIBA un viņa nevar būt ignorēta arī šajā Matriksā, 3D realitātē, kurā atrodamies. Apzinies sevi kā dzīvu cilvēku un paud pasaulei savu gribu. Ka vēlies būt brīvs, ka tu pats spēj par sevi parūpēties, ka tev vairs nevajag aprūpētājus.

Ar šo gribas izteikumu, es apliecinu sevi par dzīvu cilvēku, kas apzinās sevi un vēlas uzņemties par sevi atbildību, atbrīvojot no šīm rūpēm korporāciju SIA LATVIJAS REPUBLIKA. Veidošu savu suverēnu teritoriju, EKOsistēmu, kas būs brīva no EGOsistēmas uzspiestajiem pakalpojumiem un līgumiem, kas būs pašpietiekama dzīvošanai un izaugsmei. Veidošu tādu skolu un dziedinātavu, kas uz cilvēku skatīsies integrāli, kā kosmisku būtni garā, dvēselē, ķermenī un prātā. 

0
 .